EN 388 ve EN 374 STANDARDI REVİZYONU

Indir EN 388 standardı Revizyonu

  • pdf 4.7 M

    Açıklama

Indir EN 374 standardı Revizyonu

  • pdf 4.3 M

    Açıklama

>EN 388 : 2016 standardı

Bu standart, aşınma, kesilme, yırtılma ve delinmeyi içeren mekanik risklere karşı koruyan eldivenlere uygulanır. Kesilme direnci testi (Couptest), yüksek dirençli eldivenlerin performanslarını doğru değerlendirmeye olanak vermediği için yenilenmek zorunda kalmıştır.

 
 

Değişiklikler

Kesilme direnci

DAHA ÖNCE

Eldivenin kesilme direncini değerlendirmek için uygulanan metodun ismi Couptest idi. Bu metod ile 5N’luk (500gr) düşük bir basınç altında eldiven örneğinin ileri ve geri hareket ile kaç turda kesildiği izlenerek hesaplanıyordu.

ŞİMDİ

Couptest metodu, bıçağın daha iyi kontrol edilmesi ile daha güvenilir hale geldi. Eğer eldivenin malzemesi bıçağı bozarsa, referans alınması gereken test EN ISO 13997 oldu. Piktogram altına eklenen beşinci değer, ISO 13997 testine göre kesilme seviyesini belirtmektedir. Bıçakta bozulma yoksa eğer, Couptest referans testtir. Opsiyonel olarak ISO 13997 performans seviyesi belirtilebilir. MAPA Professionnel, kesilmeye yüksek dirençli eldivenler için daha uygun olan ISO 13977 testi metodunu zaten önceden beri uygulamaktadır.

Aşınma direnci

Aşınma testi yeni bir aşındırıcı kağıt ile yapılıyor (Klingspor PL31B 180 grit), daha önce kullanılan kağıttan daha güvenilir kaliteye sahip.

DAHA ÖNCE

Oakey
Grade F2 100 grit

ŞİMDİ

Klingspor
PL31B 180 grit

Darbelere karşı koruma

EN 13594: 2015 standardı için yeni test yöntemi, darbelere karşı korumayı değerlendirir. Eğer eldiven test edildiyse “P” har  piktogramın altındaki beş basamağa eklenir.

DAHA ÖNCE

ŞİMDİ

Not : X işareti, test yapılmadığını veya yapılamayacağını gösterir.

> EN 374 : standardı 2016

Kimyasallar ve mikro-organizmalara karşı koruyucu eldivenler. 

 

 

DAHA ÖNCE : EN 374-1 : 2003 standardı

Kimyasal koruma

Temel koruma

Geçirgenlik dirençli eldivenler (EN 374-2 : 2003)

Özel koruma

• Geçirgenlik dirençli eldivenler (EN 374-2 : 2003)

• Nüfuz etme testleri (EN 374-3 : 2003) : 12 kimyasal grubundan en az 3 BKL tanesine karşı nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır

Mikro-organizmalara karşı koruma (bakteri ve mantar)

• Geçirgenlik dirençli eldivenler (EN 374-2 : 2003)

• AQL : level 2 en az (AQL : kabul edilebilir kalite seviyesi)

ŞIMDI : EN ISO 374-1: 2016 standardı

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler

Üç test yöntemi uygulanır :

• EN 374-2 : 2014 standardına göre Geçirgenlik testi

• EN 374-3 standardı yerine gelen EN 16523-1 : 2015 standardına göre nüfuz etme testi

• EN 374-3 : 2013 standardına göre bozulma testi

Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4 : 2013’e göre.

Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutalmalıdır. Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

Tehlikeli bileşikler listesine 6 yeni kimyasal eklenmiştir

EN ISO 374-5 : 2016 standardı

Mikro-organizmalara karşı koruyucu eldivenler

Eldivenler, EN 374-2 : 2014 standardına göre geçirgenlik testini geçmelidir. ISO 16604 : 2004 (metod B) testini geçen eldivenler için virüslere karşı koruma sağlama seçeneği gelmiştir.

 

 

Bakteri ve mantara karşı koruma

sunan eldivenler için.

 

 

Bakteri, mantar ve virüslere karşı

koruma sunan eldivenler için.