Solo 990

Hassas hareketler için en iyi değer

 • Hassas hassasiyeti: inceltilmiş eldiven kalınlığı
 • Giyilmesi ve çıkarılması kolay
 • Kısa süreli kullanıma adapte edilmiş koruma

Uygulamalar

 • Otomotiv/mekanik endüstrisi
  • Küçük parçaların montajı

Ürün bilgileri

 • Kat. 3
 • Type C
  Özel Kimyasal Korunma EN 374
 • Mikro organizmalar EN 374
Malzeme PVC
Renk Yarı saydam
İç Kaplama Pudralanmış
Dış Kaplama Yumuşak
Uzunluk (cm) 24
Kalınlık (mm) 0.10
Boy 6 7 8 9
Ambalajlama 100 eldiven/kutu
1000 eldiven/karton
Tek kullanımlık - Solo 990 - situation
Tek kullanımlık - Solo 990 - situation

Kullanma talimatları

Kullanım talimatları

Eldivenleri kuru, temiz ellerinize takın.
Bu eldivenler tek kullanımlık olarak tasarlanmışlardır.
Eldivenleri çıkarırken dış taraflarına dokunmayın. Manşet ucunu tersine katlayın ve tersine çevirerek çekip çıkarın.

Saklama koşulları

 • Eldivenleri orijinal ambalajlarında, ışık ve nemden korunaklı, ısı kaynaklarından uzak bir yerde saklayın.

Mevzuat

Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
Bu üründe kullanılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerden biri olan di-isononyl phthalate (CAS = 28553-12-0) miktarı %0,1'den fazladır. Bu maddeler kütlece % 0.1'den daha yüksek konsantrasyonlarda , çocukların ağzına yerleştirebilecekleri oyuncaklarda ve çocuk bakım ürünlerinde kullanılmamalıdır.

Belgeler

İstediğiniz dokümanların türünü seçin
Dokümanları gönder veya indir

Dokümanları bir e-posta adresine gönderebilir veya doğrudan indirebilirsiniz.

Seçilen dokümanları içeren bir e-posta gönderilecek

Seçiminiz birden fazla doküman içeriyorsa, dokümanları içeren bir ZIP arşivi oluşturulacaktır.

Kimyasal tablo

Kimyasal Ürün CAS Numarası BTT
(dakika)
Geçirgenlik
seviyesi
Standart Bozulma
seviyesi
Derecelendirme
n-Butanol 99% 71-36-3 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 22 1 EN 374-3:2003 NT
NA

*normalleştirilmiş sonuç değil

Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi

Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.

Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki BTT ile sınırlıdır.

Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam BTT gibi).

Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.

Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.

NT: Test edilmemiş

NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz

Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinin yanı sıra, kullanılan maddenin yoğunluğu, sıcaklık, eldiven kalınlığı ve eldivenin tekrar tekrar kullanılması gibi etkenler de performansı etkileyebilir. Uzunluk, el becerisi, kesme, aşınma, yırtılma ve eldiven takma/kavrama direnci gibi diğer eldiven gereksinimleri de nihai seçiminize etki edebilir.