İnşaat Sektörü

Inşaat sektöründe her gün 9 milyon profesyonel temel olarak ellerini kullanarak işlerini yapmak zorunda. Çalışmalar çalışma zamanı kayıplı yaralanmaların % 25'inin eller ile alakalı olduğunu göstermektedir.


Bu kaza risklerini azaltmak için, MAPA Professional özellikle bu sektörde kullanım için tasarlanmış geniş koruyucu eldiven yelpazesi sunmaktadır: masonlar, boyacılar,  tesisatçılar, duvarcılar, marangozlar... ve sektördeki diğer işler için.

Bu koruyucu eldivenler  hem her işin farklı zorluklarını aşmak  hem de en iyi koruma ve konforu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

Bir uygulama seçin

Bir koruma seçin