EN 388 Standardı nedir?

Bu standart, aşınma, kesilme, yırtılma ve delinmeyi içeren mekanik risklere karşı koruyan eldivenlere uygulanır. Kesilme direnci testi (Couptest), yüksek dirençli eldivenlerin performanslarını doğru değerlendirmeye olanak vermediği için yenilenmek zorunda kalmıştır.

Değişiklikler : Kesilme direnci

Daha önce

Eldivenin kesilme direncini değerlendirmek için uygulanan metodun ismi Couptest idi. Bu metod ile 5N’luk (500gr) düşük bir basınç altında eldiven örneğinin ileri ve geri hareket ile kaç turda kesildiği izlenerek hesaplanıyordu.

Şimdi

Couptest metodu, bıçağın daha iyi kontrol edilmesi ile daha güvenilir hale geldi. Eğer eldivenin malzemesi bıçağı bozarsa, referans alınması gereken test EN ISO 13997 oldu. Piktogram altına eklenen beşinci değer, ISO 13997 testine göre kesilme seviyesini belirtmektedir. Bıçakta bozulma yoksa eğer, Couptest referans testtir. Opsiyonel olarak ISO 13997 performans seviyesi belirtilebilir. MAPA Professional, kesilmeye yüksek dirençli eldivenler için daha uygun olan ISO 13977 testi metodunu zaten önceden beri uygulamaktadır.

Aşınma direnci

Aşınma testi yeni bir aşındırıcı kağıt ile yapılıyor (Klingspor PL31B 180 grit), daha önce kullanılan kağıttan daha güvenilir kaliteye sahip.                                   

Yeni: darbelere karşı koruma

EN 13594: 2015 standardı için yeni test yöntemi, darbelere karşı korumayı değerlendirir. Eğer eldiven test edildiyse “P” har  piktogramın altındaki beş basamağa eklenir.

Her test için performans seviyeleri nelerdir?

Dokümanları indirin

EN 388 standardı Revizyonu

İndir