EN 16350 standardı nedir?

Bu Avrupa standardı, ATEX (Patlayıcı Atmosfer) alanında kullanılan koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerine yönelik test koşullarını ve gereksinimlerini tanımlar.