DAHA ÖNCE : EN 374-1 : 2003 standardı

ŞIMDI : EN ISO 374-1: 2016 standardı

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler

Üç test yöntemi uygulanır :

  • EN 374-2 : 2014 standardına göre Geçirgenlik testi
  • EN 374-3 standardı yerine gelen EN 16523-1 : 2015 standardına göre nüfuz etme testi
  • EN 374-3 : 2013 standardına göre bozulma testi

 

1 piktogram ve 3 çeşit eldiven

Tehlikeli bileşikler listesine 6 yeni kimyasal eklenmiştir

EN ISO 374-5 : 2016 standardı

Mikro-organizmalara karşı koruyucu eldivenler

Eldivenler, EN 374-2 : 2014 standardına göre geçirgenlik testini geçmelidir. ISO 16604 : 2004 (metod B) testini geçen eldivenler için virüslere karşı koruma sağlama seçeneği gelmiştir.

Dokümanları indirin

EN 374 standardı Revizyonu

İndir