Vizyon ve misyon

1957 yılında ilk pamuk havı emdirilmiş eldivenin imalatından bu yana, MAPA Professional’in tarihi hep aynı yenilikçi vizyonla yönlendirilmiştir. Dünyadaki tüm çalışanların sağlığının korunması ve çalışma ortamlarının temiz, güvenli ve sağlıklı olması.
Firmanın misyonu inovasyon, ürünlerinin yüksek teknolojili yapısı, dağıtımının etkinliği ve son kullanıcıların ihtiyaçlarının anlaşılması sayesinde, yüksek kaliteli koruyucu eldiven pazarında lider oyuncu durumuna gelmektir.