Hukuki Feragat

21 Haziran 2004 tarih ve 2004-575 sayılı Fransız kanununun 6 III 1 nolu maddesi hükümlerine göre, dijital ekonomiye güven açısından aşağıdaki hususları bilginize sunarız:

  • Bu sitenin sahibi merkezi 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES FRANCE adresinde olan (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com; telefon numarası: 01.49.64.23.74) Nanterre ticaret siciline 314 397 720 sicil numarası ile kayıtlı bulunan MAPA SAS firmasıdır, sermayesi 35.000.010,00 Euro ile.  
  • Web yayın müdürü CRM ve Ticaret Pazarlama Müdürü sıfatı ile hareket eden Anne Te Simon’tur.
  • Siteye ev sahipliği yapan kuruluş Link by Net – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, France - telefon numarası: 01 48 13 00 00.

Genel Kullanma Şartları

Giriş

Kullanıcılar bu genel kullanma şartlarını kabul etmeleri şartı ile sadece sitede kendilerine sunulan hizmetlerden istifade edebilirler. Siteyi kullanan kullanma şartlarını okuduğunu ve anladığını teyit etmekte ve bu şartlara uymayı kabul etmektedir. Kullanıcı siteye erişmek ve kullanmak için gerekli uzmanlığa ve kaynaklara sahip olduğunu da teyit etmektedir.

Amaç

Bu genel kullanma şartlarının amacı http://www.mapa-pro.com adresinde erişilebilen web sitesinin kullanma şartlarını saptamaktır. 

Yürürlüğe girmesi ve süresi

Bu kullanma şartları online olarak devreye sokulduğu tarihte yürürlüğe girmekte olup kullanıcı ilk defa bu siteyi kullandığı tarihte kullanıcı için bağlayıcıdır. Bu kullanma şartları sitenin tüm kullanma dönemi içinde ve bu şartların yerine yeni kullanma şartları getirilinceye kadar bağlayıcıdır. Kullanıcı herhangi bir zaman bu hizmetleri ve siteyi kullanmaktan vazgeçebilir, ancak daha önce kullanımlardan dolayı sorumludur.

Linkler

MAPA SAS kendi sitesi üzerinde olanlardan başka web sayfalarına erişim sağlamak için kendi web sitesi üzerine linkler koyma seçeneğini saklı tutmaktadır. Kullanıcıya linkler aracılığı ile erişim sağlanabilecek olan sitelerin MAPA SAS’a ait olmadığı bildirilecektir. MAPA SAS linkleri devreye sokarak bu sitelerde temin edilecek bilgilerin içeriğinden dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. MAPA SAS’ın ön izni olmadan bu web sitesine bir link konması yasaklanmıştır. Web editörü kullanıcıların site üzerinde mevcut linkler üzerinden internet ağındaki diğer mevcut kaynaklara erişimden dolayı sorumlu olmayacaktır.

Web editörünün sorumluluğu

MAPA SAS aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

  • Servis kalitesi, olduğu gibi sunulan servis;
  • Sitenin kullanılmasında herhangi bir kesinti;
  • Setinin kullanılmasının imkansızlığı;
  • Kullanıcılara, bilgisayar ekipmanlarına ve verilere zarar verebilecek bilgisayar güvenlik ihlalleri;
  • Genel olarak kullanıcıların haklarının ihlalleri.

Web editörü kullanıcı bilgilerinin ve/veya mevcut gereçlerin sunulması ve kontrol edilmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir, ancak hatalardan, bilgi bulunmamasından ve/veya virüs bulunmasından sorumlu tutulmayacaktır. Web editörü tarafından temin edilen bilgiler kullanıcıyı ilave şahsi analiz sorumluluğundan muaf tutmayacaktır. Web editörü sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmemektedir. Buna göre kullanıcılar bunları tamamen kendi sorumlulukları altında kullandıklarını teyit etmektedirler.

Kullanıcının sorumluluğu

Kullanıcılar sitedeki hizmetleri sadece şahsi sebepler için erişebilecekleri bilgiler ile birlikte ve kamu politikasına, kamu değerlerine ve üçüncü şahısların haklarına uygun amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektedirler. Kullanıcılar kendileri tarafından kullanılan bilgisayar kurucusunun hiçbir virüs içermediğini ve mükemmel çalışır durumda olduğunu kontrol ettiklerini teyit etmektedirler. Kullanıcılar sitenin başka kullanıcılar tarafından kullanılmasını engellemeyi ve sitenin erişimin rezerve edildiği kısımlarına girmemeyi kabul etmektedirler. Kullanıcılar MAPA SAS veya diğer kullanıcıların bilgisayar güvenliğini tehlikeye düşürebilecek hiçbir eylemde bulunmamayı da kabul etmektedirler. Kullanıcılar sitenin normal çalışmasını engellememeyi veya müdahale etmemeyi kabul etmektedirler. Kullanıcılar ticari, siyasi veya reklam amaçları ile ya da ticari propaganda amacı ile hiçbir işlem yapmayacaklar ve özellikle istenmeyen emailleri göndermeyeceklerdir. Kullanıcılar hiçbir şekilde diğer kullanıcılara ait kişisel verileri toplamayacaklar, kullanmayacaklar veya işlemeyeceklerdir. Kullanıcılar MAPA SAS’ı kullanma şartlarına kendileri tarafından uyulmaması sonucu MAPA SAS’a karşı yapılacak şikayet, işlem, dava ya da benzeri kararlar karşısında tazmin etmeyi kabul etmektedirler. 

Fikri mülkiyet

MAPA SAS’a ait olan web sitesi, ticari markalar, çizimler, tasarımlar, görüntüler, metinler, fotoğraflar, logolar, grafikler, yazılım, arama motorları, veri tabanları (Bu liste tam kapsamlı değildir) münhasıran kendisine aittir. Bu kullanma şartları MAPA SAS’a ait olan elementler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kullanıcısı lehine herhangi bir temlik getirmemektedir. Sitenin web editörünün açık izni olmadan herhangi bir şirket tarafından kısmen veya tamamen temsil edilmesi yasaklanmış olup bu fikri mülkiyet hakları kanununun L.335-2 numaralı maddesi hükümlerine göre bir ihlal olup cezaya tabidir. Aynı kural veri tabanlarının hukuken korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarihli direktifin fikri mülkiyet hakkı kanununa dönüştürülmesine ilişkin 1 Temmuz 1998 sayılı kanun nükümleri ile korunan site üzerindeki veri tabanlarına da uygulanmaktadır. Web editörü ile ortaklarının ticari markaları ile sitede yer alan logoları ticari markalar olup (Yarı rakamsal veya değil) tescil edilmişlerdir. Bu bölümde yer alan ticari markalar ve logolar adı geçen şirketlere aittir. Bu ticari markaların veya logoların web editörünün izni olmadan sitedeki bilgilere dayanarak kısmen veya tamamen çoğaltılması fikri mülkiyet hakları kanununun L.713-2 numaralı maddesi ile yasaklanmıştır.

Verilerin korunması

Tadil edildiği şekli ile bilgisayar, veri dosyaları ve serbestlik hakkındaki 6 Ocak 1978 tarihli kanuna göre bu siteden gelen kişisel verilerin otomatik işlenmesi Fransız veri koruma idaresi tarafından tescil edilmiş olup 458039 sayı ile bir makbuz tanzim edilmiştir. Kullanıcılara tadil edildiği şekli ile 6 Ocak 1978 tarihli veri koruma kanununun 32 numaralı maddesine göre sitede mevcut formatlarda verilen bilgilerin talepleri yanıtlamak için gerekli olduğu ve idari ve ticari amaçlar ile web editörü, veri işlem memuru için amaçlandığı bildirilmiştir. Veya bu bilgiler kullanıcı tarafından teklif isteme bölümünde verilmiş olup (Temas bilgileri ile teklif taleplerinin içeriği) ayrıca adı geçen tekliflerin alınması için seçilen distribütörlere de gönderilecektir.

Kullanıcılara kendileri ile ilgili şahsi bilgileri araştırma, erişme ve düzeltme hakkı ile aşağıdaki adrese yazılı olarak itiraz etme hakkı olduğu bildirilmiştir: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes veya  data.privacyping@newellcopong.com . Bu yazı ile birlikte kendi kimliklerini kanıtlayan belgelerin bir sureti de eklenecektir. Kullanıcılar tadil edildiği şekli ile 6 Ocak 1978 tarihli bilgisayar, veri dosyaları ve serbestlik hakkındaki kanun hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu kanunun ihlali ceza kanunlarına göre cezalandırılacaktır. Özellikle kullanıcılar erişim sağladıkları kişisel bilgiler ile ilgili olarak gizliliği bozacak veya kişilerin şöhretini zedeleyebilecek hareketlerden kaçınacaklardır.

Profesyonel mesaj servisi

MAPA SAS’ın ve üyelerinin elektronik mesaj adresi sadece iş amacı ile saklanmaktadır. MAPA SAS için amaçlanan profesyonel dosyalar veya belgeler bu iş adreslerine gönderilmelidir.

Kanun ve yetkili makam

Bu kullanma şartları Fransız kanunlarına tabidir. Bu kural hem ana kanun hem de usul kanunu için geçerlidir. Bu kullanma şartlarının uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar Fransız mahkemeleri tarafından çözümlenecektir.

Tasarım ve geliştirme

GAYA - Dijital üretim

Ekibimiz dijital stratejinizi oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Foto Kredi

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia