Anatomik mi, yoksa çok yönlü eldiven mi?

A glove is called anatomical when there is one shape for the left hand and another for the right.

Ambidextrous gloves can be worn equally well on either hand; this is principally the case for thinner gloves.

Kuş gribine karşı koruyucu eldivenler

Kuş gribi kuşlar arasında yayılan bir virüs ile ortaya çıkar (Burada son derece patojenik H5N1). Bu grip özellikle soluma yolu ile fakat aynı zamanda temas ile insanlara geçer. Bu güne kadar insandan insana geçtiği kanıtlanmamıştır. Ancak virüsün jenetik mütasyonu ile bu durum değişebilir. Bu bulaşma ölü veya enfekte olmuş kuşların bulunduğu ortamda kuş dışkısı veya salgıları ile temas sonucu ya da havadan bulaşarak mümkündür. Riskin bulunduğu yerlerde tipik uygulamalar ölü kuşların atılması, imhası ve kuşku duyulan enfeksiyonlu kuşların imhası, kuşların ölüm sonrası muayenesi ile enfekte olduğundan kuşku duyulan insanların tıbbi bakıma alınmasıdır

Hangi eldivenler koruma sağlar?

Eldivenler için kuş gribine karşı korumada ilk şart sıvı geçirmez olmasıdır. Yani nüfus testleri için EN374-1’e uygun olmalıdır. Bunun yanında eldivenler maruz kaldıkları süre içinde sıvı geçirmez özelliklerini muhafaza etmelidirler. Sonuç olarak kesik, yırtılma ya da engelleme özelliğini ortadan kaldıracak şekilde eldiven üzerinde herhangi bir hasarı önlemek için yeterli mekanik mukavemete sahip olmalıdırlar. Kuşkusuz eldivenler tek kullanımlıktır. Kullanıldıktan sonra kirlenmeyi önlemek için uygun bir şekilde bertaraf edilecektir. 

Sonuç olarak ince tek kullanımlık eldivenler (Solo 992/995 veya Solo Ultra 997 gibi) ancak yapılan iş ile ilgili mekanik yük veya risk olmadığı sürece kabul edilebilir. Örneğin laboratuvar çalışmaları gibi. 

Uygun eldivenin seçimi yapılan işe bağlı olacaktır, örneğin mekanik yükler ve fonksiyonellik gibi. Ölü kuşların toplanması ve bertaraf edilmesi ile yüzeylerin ve toprağın temizlenmesi için Vital 115 veya Vital 117, Duo-Mix 405, Optinit 472 veya  Ultranitril 492 gibi eldivenler uygundur. Ancak MAPA Professional ürünleri arasından seçilen diğer ürünler de fonksiyonellik şartlarına bağlı olarak seçilebilir.

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede yanık arasındaki fark nedir?

Birinci derecede yanık sadece epidermisi etkiler.

İkinci derecede yanık belli seviyede dermisi etkiler (Yüzeysel veya derin).

Üçüncü derecede yanık hem epidermisi hem de dermisi etkileyerek her ikisini de tamamen tahrip eder. Yenilenmesi mümkün değildir.

Yanıklar 45 derecede meydana gelir ve sıcaklık arttıkça ilerler.

HDPE nedir?

HDPE yüksek dansitede polietilen elyaf anlamına gelmektedir.

İyi parmak hareketi için daha az kalınlıkta mükemmel kesik direnci sağlamada HDPE elyaf kullanılır.

DMF nedir?

Dimetilformamit (veya DMF) kimya sanayindeki birçok uygulamada kullanılan bir solventir. DMF aynı zamanda poluüreten ve derivatiflerinden yapılan eldivenlerin imalat prosesinde de kullanılır. DMF bir kimyasal olup kullanım sırasında solunabilir veya deriden emilebilir. Soluma ve deri teması ile zararlı olarak sınıflandırılır. Uzun süre ve tekrarlı olarak maruz kalındığında DMF nin karaciğer üzerinde etkileri olabilir. Mesleki maruz kalma sınırları çeşitli ülkelerde tanımlanmıştır ve bu sınırlar poliüretan MAPA eldivenlerinin uyması gereken havadaki azami konsantrasyonu belirler.

DMF’ye maruz kalma riskini ortadan kaldırmak için MAPA bir dizi nitril eldiven ile (Ultrane 553, Ultrane 562, Krynit 563, Krynit 582, ve) su bazlı poliüretan eldiven sunmaktadır (Ultrane 595: bu eldiven DMF solventi yerine su koyarak üretilir).

Standart EN 407’de ısı temas direncine karşılık gelen nedir?

Isı temas direnci EN 407 sayılı piktogramda yer alan ikinci şekle karşılık gelmektedir.

Standart EN 407 – Isı temas düzeyi oda sıcaklığında ve sıcak kısım ile sürekli temas halinde eldiven iç sıcaklığını 10C derece arttırmak için 15 saniyeden daha fazla süre alıp almadığını ölçer. 

Parçanın sıcaklığı standartta tanımlanan düzeye bağlıdır:

> Düzey 1 - 100°C

> Düzey 2 - 250°C

> Düzey 3 - 350°C

> Düzey 4 - 500°C

Bazı malzemeler yüksek sıcaklıkta erirler ve eldivenin mekanik özelliklerini bozarlar. 

EN 407 malzemelerin dejenerasyonu ile ilgili değildir: Bir eldiven içerdiği malzemeler belirlenmiş sıcaklıklarda bozulsa bile standarda uygun olabilir.

Klorlama nedir?

İçinde çözülmüş klorür bulunan suda yıkama ve sonra nötrleştirip kalan bakiye maddeleri yok etmek için durulama aşamalarını içerir. Klorlama üretim hattında (Bu durumda eldivenin iç kısmı klorlanır) veya imalat sonrası aşamada (Eldiven hem içten hem de dıştan klorlanır) yapılabilir. Klorlama eldiven yüzeyinin kimyasal yapısını değiştirir. Bu işlem süreklidir ve geri alınamaz. Klorlama bazen halojenesyon olarak da bilinir ve bitmiş eldivenin perdahlanması anlamına gelir.

Neden klorlama?

Özellikle doğal lateks eldivenler kaymaz. Klorlama eldiven yüzeyini kaygan hale getirir ve giyilmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla pamuk iç astarı olmayan ya da pudralanmamış eldivenler için gereklidir. Tek kullanımlık pudralanmamış doğal ya da sentetik (Nitril vs) kauçuktan yapılmış eldivenler klorlanır.

Avantajları nedir??

Klorlamanın kayma özelliği dışında başka avantajları var mıdır? Temiz eldiven, pudrasız veya elyaf? Gıda işleme, temiz odalar vs? çözülebilir maddelerin eliminasyonu (Doğal lateks proteinler dahil) ve doğal pH derecesine ayarlama? Mükemmel cilt toleransı.

Çekinceleri var mıdır?

Bu proseste klorün kullanılması imalatçı için çevre sorunları yaratabilir. Ayrıca bu şekilde muamele edilen eldivenler pudralanmış eldivenlere göre daha pahalıdır.  Son olarak dış yüzeyleri klorlanmış eldivenler kaygan olabilirler ve dolayısıyla tutuş daha az güvenilir hale gelebilir.

Kullanılmış eldivenler ile ambalajları çevre üzerinde ters etki yaratmamalıdır.

Eldivenler ve ambalajları biyolojik olarak ayrışabilir mi?

Sadece doğal lateks güneş ışığına (UV) tabi tutulduğunda oksidasyon yolu ile yeteri miktarda ayrışır. Ancak biyolojik ayrışma düzeyi organik atıklara göre daha azdır. Doğal veya sentetik elyaf dahil diğer malzemelerden yapılmış eldivenler çok az ayrışırlar.

Eldivenler yakılabilir mi?

Kullanılmış eldivenler ve ambalajları genellikle ev atıkları yakıcılarında veya benzeri ekipmanlarda imha edilebilirler. Ancak PVC veya vinil eldivenler büyük miktarda yakma gerektiğinde sorun yaratırlar. Aslında bu eldivenlerin yakılması ortaya yüksek miktarda hidrojen klorür çıkmasına sebep olur, bu da yakma tesislerine potansiyel olarak zarar verir.

Biyolojik ya da kimyasal olarak tehlikeli maddeler ile kullanılma sırasında kirlenmiş olan eldivenler saklanmalı ve tehlikeli atıklar ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

Ambalaj?

Polietilen ve mukavva ambalaj 94/62/CEE sayılı Avrupa direktifine uygun olup (20 Temmuz 1998 tarih ve 98-638 sayılı talimat) yakılabilir veya geri dönüştürülebilir.

Bir kimyasal direnç tablosu nasıl okunur?

MAPA Professional ürün broşürlerinde kimyasallar ile temas eden koruyucu eldivenlerin performansı hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

Buradaki proses nedir?

Belli bir kimyasal madde ile temas eden bir eldivenin direncini karakterize eden iki olay vardır:

Bozulma: Eldivenin fiziksel özelliklerinin değişmesi ile görülen bozulması (Örneğin yumuşama, sertleşme).
Nüfuz: Tipine bağlı olarak bazen herhangi bir gözle görülür bozulma emaresi olmadan yavaş yavaş eldivene nüfuz eden solventlerin özelliği olan olaylar.
MAPA Professional tabloları aynı zamanda laboratuvarda yapılan bozulma ve nüfuz testlerinin sonuçlarını göstermektedir (Aşağıdaki testler ile ilgili tanıma bakınız). Bunlar aşağıdakileri gösterir:


Kimyasal maddeler ile temas eden eldivenin düşük bozulma düzeyini temsil eden 1-4 arası bozulma indeksi
Geçiş süresi: Aksine bir açıklama yapılmadıkça EN 374 standardına göre yapılan nüfuz testine göre elde edilen dakika
Eldivene nüfuz eden kimyasal madde için skor ne kadar yüksek ise sürenin o kadar uzun olduğu EN 374 standardına göre 1-6 arasındaki nüfuz indeksi
En uygun eldivenleri seçmede size yardımcı olmak için MAPA bir kimyasal direnç indeksi sunmaktadır.


İndeksin anahtarı şöyledir: KİMYASAL DİRENÇ İNDEKSİ

+ + eldivenin kimyasal madde ile uzun süreli teması mümkündür (Geçiş süresi sınırı içinde))

+    kimyasal madde ile eldivenin fasılalı teması (Geçiş süresinden daha az toplam bir süre için))

=    eldiven kimyasal sıçramalara karşı kullanılabilir

-     eldivenin kullanılması tavsiye edilmez

Bozulma nasıl ölçülür?

Yöntem

Eldivenden bir parça kesilir ve içinde test edilen kimyasal bulunan şişenin üst kısmına takılır.
Şişe ters çevrilir ve eldiven ürün ile temas eder.
Bir saat temastan sonra şişe orijinal konumuna getirilir ve EN 388 standardına göre bir iğne kullanılarak hemen bir delme testi yapılır.

Sonuç

Bu test, eldivenin verilen kimyasala tam olarak daldırılmasına eşdeğer olan koşullarda,  kimyasalın eldivenin içine nüfuz etmesi için gerekli olan zamanın (dakika olarak) ölçümünü sağlar. Test, elin sıcaklığını birebir simüle etmek için 30°C'de yapılır. Test en fazla 8 saat sürer. Herhangi bir geçirim oluşmaz ise , sonuç  > 480  olarak dakika türünde gösterilir.  EN 374 Standart'ına  uygun olarak, nüfuz etme süresi aşağıdaki tabloya göre bir permeasyon dizini olarak gösterilir:

Bakiye kuvvet

(Newton) <5 5 to 10 11 to 15 >15
Bozulma indeksi 1 2 3 4
En yüksek indekse sahip eldiven bozulmaya karşı en dirençlidir.

Nüfuz nasıl ölçülür?

Yöntem (EN 374-3 standardına göre)

Bir eldiven numunesi iki bölmeyi ayıran bir zar oluşturan test odacığına yerleştirilir.
Kimyasal madde bölmelerden birisine konur. Eldivenin dış yüzeyi tarafından temsil edilen numune kimyasal madde ile temas eder.
Diğer bölmede bir sıvı veya gaz dolaşır ve kimyasal madenin eldivene nüfuz edip etmediğini görmek için periyodik olarak test edilir.

Sonuç

Bu test kimyasal maddenin eldivenin toplam daldırma şartlarına eşit şartlarda eldivene nüfuz etmek için dakika olarak aldığı sürenin ölçülmesine olanak sağlar. 
Bu test el sıcaklığını simüle etmek için 30C derecede yapılır. 
Test en fazla 8 saat sürer. Eğer herhangi bir nüfuz meydana gelmezse sonuç olarak >480 dakika gösterilir. 
EN 374 standardına göre nüfuz süresi aşağıdaki tabloya göre bir nüfuz indeksi olarak gösterilir:

Nüfuz etme süresi

Den daha büyük (Dakika)  10  30  60  120  240  480
Nüfuz indeksi                      1   2   3     4      5     6

En yüksek indekse sahip olan eldiven bozulmaya karşı en dirençli olandır. 
0 skor nüfuz süresinin 10’dan daha az veya eşit olduğunu gösterir.

Kimyasal direnç bilgilerinin pratik yorumu

MAPA kataloğunuz eldivenlerin muhtelif kimyasal maddelere göre yapıldığı 5 ana maddenin performansını tanımlayan bir kılavuz sunmaktadır. Bu sizin kendi uygulamanıza en iyi uyan malzemeyi teorik olarak tanımlamanıza olanak sağlar. 

Kimyasal direnç şemaları öncelikle saf solventler fakat aynı zamanda asitler, bazlar, dezenfektanlar vs ile elde edilen muhtelif test sonuçlarını gösterirler. MAPA bu bigilere sürekli olarak şemaları güncelleştirerek yeni bilgiler ekleme peşindedir. Tarafınızdan kullanılan kimyasallara ait yeni test sonuçları ekleyecektir. 

Bu şemalar solvent karışımları gibi daha kompleks ürünler hakkında detaylı veri hesaplanmasında kullanılamaz. Eldivenin hangi ürünlerinize en iyi uyduğu hakkında bilgi almak için MAPA müşteri teknik servisi ile temas kurunuz. 

Veriler laboratuvar test sonuçlarına dayalı olup fiili çalışma şartlarında performans kanıtı olarak görülmemelidir. Dolayısıyla eldivenlerin uygulamaya uygun olduğundan emin olmak için bir ön test yapmanız tavsiye olunur. 

Hangi eldivenin henüz MAPA şemalarında yer almayan bir kimyasal uygulamaya en uygun olduğunu bilmek istiyorsanız kendi ülkenizdeki müşteri teknik servisi ile temas kurup aşağıdaki detayları veriniz: 

İlgili kimyasallar – kimyasal maddenin adını belirtiniz. Bir karışımda kullanılan tüm kimyasalları belirtmeyi unutmayınız (Eğer gerekli ise karışım için sağlık ve güvenlik veri belgesini veriniz). Sıcaklığı, temas tipini (Sıçrama, fasılalı temas vs), gereken mekanik direnç, ısı, soğukluk vs’yi belirtiniz

Diğer tehlikeler: Diğer kimyasallar ile temas (Kimyasal ürün, temas tipi)

İş istasyonu ile ilgili engeller: İşleme operasyonları (Gereken parmak hareketi, dokunma hassasiyeti), eldiven uzunluğu, kaymaz kaplama, gıda maddeleri ile temas vs.

MAPA eldiven stillerinin sıcaklık aralığı nedir?

Aşağıda MAPA eldiven malzemeleri için genel termal koruma bilgileri yer almaktadır:

  • Bütil: Maks. 300 °F - Min. -35 °F
  • Florlu elastomer: Maks. 480 °F - Min. -10 °F
  • Nitril: Maks. 280 °F - Min. 0 °F
  • Neopren: Maks. 280 °F - Min. -15 °F
  • Doğal Kauçuk: Maks. 212 °F - Min. -45 °F
  • Poliüretan: Maks. 240 °F - Min. 32 °F
  • PVA: Maks. 330 °F - Min. 5 °F
  • PVC: Maks. 175 °F - Min. 15 °F

Maks. = Eldivenin mukavemet göstereceği ve hala el için bir parça yalıtım sağlayacağı maksimum sıcaklık.

Min. = Polimerin esnek kalacağı ve daha el için bir parça yalıtım sağlayacağı minimum sıcaklık.

Öngörülecek muhtemel birçok değişken olduğu için, bahsi geçen sıcaklık derecelendirmeleri genel bir kılavuz olarak kullanılır; örneğin tutulan cismin kütlesi, temas süresinin uzunluğu, malzeme iletkenlik randımanı gibi birkaçı sayılabilir.