KKE neden mevzuatla düzenleniyor?

Tüm profesyonel eldivenler Kişisel Koruyucu Ekipmanlardır ve günümüzde 89/686 sayılı Avrupa Direktifi ile uyumlu olmalıdırlar

Bu Avrupa direktifinin amacı KKE kullanıcısı için olduğu kadar halk sağlığı için de işyerinde emniyetin sağlanmasıdır.

Bu da, KKE’nin gereken koruma düzeyini sağlaması, ancak kullanıcının sağlığını tehlikeye atmaması gerektiği anlamına gelir.

Bu gerekliliği sağlamak için, KKE uyumlulaştırılmış bir Avrupa standardıyla tanımlanacaktır. Bunda da, KKE’nin koruma performansı kadar, kullanıcının konforu ve memnuniyeti de dikkate alınacaktır.

Ayrıca, rekabetin bozulmasından kaçınmak için gereken koruma düzeyini düşürmeden KKE ürünlerinin Avrupa Birliği çapında serbest dolaşımını da sağlayacaktır.

Direktifin neden revize edilmesi gerekti?

Bugün: Direktif 89/686

Direktif çok eskiydi. 1989 tarihlidir, yani 25 yıldan daha yaşlıdır!

Yeni teknolojilere kolayca uyum sağlamıyordu. Yalnızca AB üye ülkeleri için geçerliydi.

Uygulaması sırasında, bazı eksiklikleri ve tutarsızlıkları ortaya çıkmıştı.

Ulusal yasaların içine aktarılıp uyarlanmıştı ve bu nedenle KKE’leri yöneten yasalar her Avrupa ülkesinde farklılaşmıştı.

 

Yarın: 2016/425 sayılı düzenleme

Bu düzenleme 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

89/686 sayılı direktif bu tarihte yürürlükten kalkacaktır.

Tüm AB vatandaşları içindir.

Ulusal yasalara aktarılıp uyarlanması gerekmeyecek ve bu sayede tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı kalacaktır.

Düzenlemenin zamanlaması