EN 1149-2 Test Yöntemi

Dikey direnç ölçümü:

100 +/- 5 V gerilim altında, karşılıklı yüzeylere yerleştirilmiş iki elektrot arasındaki malzeme ile ölçülen direncin Ohm (Ω) cinsinden değeri.

 

Test koşulları:

• Bağıl nem 25 +/-%5

• Sıcaklık 23 +/-1 °C

Ölçüm 5 test parçası üzerinde yapılır, bunların tümü dikey direnç sınırını geçmelidir.

Gereksinimler

Dikey direnç 108 Ω altında olmalıdır.

Resimli grafik

Yeni EN ISO 21420:2020'de bir resimli grafik eklendi

Not:

Nem ne kadar düşükse, test parçasının dikey direnci o kadar yüksek olur.

Test koşuluna göre, kuru bir iklime karşılık gelen %25 bağıl nem gerektirdiğinden dolayı, ki bu tüm iş yeri durumlarını yansıtmaz, bu standart oldukça zorlayıcıdır.

ATEX alanında kullanılan eldivenlerin çoğu (nitril/neopren eldivenler), son kullanıcı için risk oluşturmasa da, EN 16350 ile uyumlu değildir.